LÄR DIG TÄNKA TILLSAMMANS GENOM DIALOG OCH GODA RELATIONER-”Slow down, you move too fast” - genom att sakta ner och reflektera ger vi vår hjärna en chans att tänka kreativt, se samband och utforska nya sammanhang.
Vi kan lära oss tillsammans, i möten och samtal, att öppna upp och bli trygga i våra relationer. Genom att träna på att ställa bra frågor och lyssna så stimulerar vi dialogen och att undersöka och utmana våra tankemodeller.

Vi kan nu erbjuda seminarier, workshops eller längre utvecklingsprogram för ledare, specialister, konsulter, terapeuter och andra intresserade, samt grupper och hela organisationer.

Konceptet bygger på evidensbaserade teorier som Systemtänkande, FIRO-teori, KBT-metodik och Jungiansk psykologi. Läs mer om konceptet i Leif GF Stenbergs bok - Dialogens fyra rum. Låter det intressant? Hör av dig.

070-331 21 64, leif.stenberg@aktivorganisation.se

Lyssna på samtal runt boken i en intervju gjord av Marie W Schjölin